Členstvo

Na začiatok ] Historia ] Súčasnosť ] Informácie ] [ Členstvo ] Šport ] Material ] Stena ] Sprievodca ] Obmedzenia ] Články ] Foto galeria ] Video galeria ] Not Used ] Linky ] Kontakt ] Archív ]

Osobnosti
Klub 50
Výbor 2005-2006
Výbor 2007-2008
Výbor 2009-2010
Výbor 2011-2012
Výbor 2013-2015
Historia

 

Výška členského na rok 2014:

Členské je nutné uhradiť do konca roka 2013 (inak bude každý od 1.1.2014 považovaný za nečlena a bude si platiť vstupy do haly!!)

Základné - 50€ 

bullet

členské v JAMESe (20€)

bullet

využívanie klubový priestorov, posilňovňa

bullet

permanentka (stena + bouldrovka) na meno 11x 

bullet

klubové akcie (napr. Tatry, JAMES,...)

Rozšírené - 100

bullet

členské v JAMESe (20),

bullet

využívanie klubový priestorov, posilňovňa

bullet

celoročný vstup na stenu a bouldrovku

bullet

 klubové akcie (napr. Tatry, JAMES,...)

Zvýhodnené - 50 -100€ - zvýhodnené členské pre aktívnych členov. Konkréta výška členského pre jednotlivých členov bude určená výborom klubu. Zoznam členov so zvýhodneným členstvom je k nahliadnutiu u správcu haly.

bullet

členské v JAMESe (20€),

bullet

využívanie klubový priestorov, posilňovňa

bullet

celoročný vstup na stenu a bouldrovku

bullet

 klubové akcie (napr. Tatry, JAMES,...)

Nový člen - 120EUR  Nový člen má povinnosť urobiť si základný horolezecký kurz (info pri platení členského),inak sa bude na neho prihliadať stále ako na nového člena ( členské 120EUR)

bullet

 členské v JAMESe (20€)

bullet

využívanie klubových priestorov, posilňovňa

bullet

 celoročný vstup na stenu a bouldrovku

bullet

 klubové akcie (napr. Tatry, JAMES,...)

Deti od 6 do 15 rokov :  33€ 

bullet

členské v JAMESe

bullet

využívanie klubových priestorov, posilňovňa

bullet

celoročný vstup na stenu a bouldrovku

bullet

klubové akcie (napr. Tatry, JAMES,...)

Dôchodca čestné členstvo - 0€ 

bullet

členské v JAMESe

bullet

využívanie klubový priestorov, posilňovňa

bullet

celoročný vstup na stenu a bouldrovku

bullet

klubové akcie (napr. Tatry, JAMES,...)

Dôchodca základné 33€ 

bullet

členské v JAMESe

bullet

využívanie klubový priestorov, posilňovňa

bullet

permanentka (stena + bouldrovka) na meno 11x 

bullet

klubové akcie (napr. Tatry, JAMES,...)

Dôchodca rozšírené   - 83€

bullet

členské v JAMESe

bullet

využívanie klubový priestorov, posilňovňa

bullet

celoročný vstup na stenu a bouldrovku

bullet

klubové akcie (napr. Tatry, JAMES,...)

 

Zvýhodnené členstvo v klube je podmienené odpracovaním brigádnických hodín v prospech klubu.1 brigádnická hodina odpovedá hodnote 2,5 EURA. Evidenciu hodín má na starosti výbor klubu. Do zvýhodneného členstva sa započítava aj odovzdanie výstupov  na konci roka.

Členské môžete uhradiť v hotovosti v kancelárii klubu, alebo prevodom na účet: 12134372/0200. Ako variabilný symbol uveďte číslo preukazu JAMES (ak ho máte) a do správy pre prijímateľa: "CLENSKE 14 a svoje meno".

Ďalej je  potrebné aby každý člen do 31.12.2013  odovzdal svoje výstupy a výsledky z pretekov a lezeckých súťaží.  Výstupy odovzdávajte výlučne elektronickou formou na adresu: klub@hkmanin.sk .

horizontal rule

 

Rok 2012-2013:

Novinka - zvýhodnené členstvo v klube 50-100€ je podmienené odpracovaním brigádnických hodín v prospech klubu. 1 brigádnická hodina odpovedá hodnote 2,5 EURA. Evidenciu hodín bude mať na starosti výbor klubu.

Výbor klubu môže rozhodnúť o zvýhodnenom členstve aj individuálne pri mimoriadnych športových výkonoch, alebo inej činnosti, ktorá dobre reprezentuje náš klub. Do zvýhodneného členstva sa započítava aj odovzdanie výstupov  na konci roka.

horizontal rule

Rok 2011:

Výška členského na rok 2011:

bullet

do  18 rokov:   33

bullet

nad 18 rokov:  50

bullet

noví členovia - do 18 rokov:   43

bullet

noví členovia - nad 18 rokov:  76 

V členskom príspevku je zahrnuté aj členstvo v JAMESe.

Kto lezie aj na bouldrovke tak si k členskému pripočíta ešte 20bouldrovné.

Členské môžete uhradiť v hotovosti v kancelárii klubu, alebo prevodom na účet: 12134372/0200. Ako variabilný symbol uveďte číslo preukazu JAMES (ak ho máte) a do správy pre prijímateľa: "CLENSKE 11 a svoje meno".

Ďalej je  potrebné aby každý člen do 31.12.2010  odovzdal svoje výstupy a výsledky z pretekov a lezeckých súťaží .  Výstupy odovzdávajte výlučne elektronickou formou na adresy: klub@hkmanin.sk a frantisek.piacek@james.sk .

 

horizontal rule

Rok 2010:

Do 31.12.2009 treba uhradiť členské príspevky !!

Výška členského na rok 2010:**

bullet

do  18 rokov  33€                              po prepočítaní konverzným kurzom:   ( 994, - Sk)

bullet

nad 18 rokov 50€                                                                                        (1506,- Sk)*

bullet

noví členovia - do 18 rokov  43,                                                                (1295,- Sk)

bullet

noví členovia - nad 18 rokov 76                                                                 ( 2290,- Sk)

Kto lezie aj na bouldrovke tak si k členskému pripočíta ešte 20. (ak ešte nemá zaplatené)

Členské môžete uhradiť aj prevodom na účet: 12134372/0200 ako variabilný symbol uveďte číslo preukazu JAMES (ak ho máte) a do správy pre prijímateľa: "CLENSKE 10 a svoje meno".

Ďalej je  potrebné aby každý člen do 31.12.2009  odovzdal svoje výstupy, alebo výsledky z pretekov a lezeckých súťaží .  Výstupy odovzdávajte výlučne elektronickou formou na adresy: frantisek.piacek@james.sk a klub@hkmanin.sk .

Rok 2009:

Do 31.12.2008 je potrebné aby každý člen klubu odovzdal svoje výstupy, prípadne výsledky z pretekov a lezeckých súťaží .  Výstupy odovzdávajte výlučne elektronickou formou na adresy: frantisek.piacek@james.sk a klub@hkmanin.sk . Do zoznamu výstupov nemusíte uvádzať všetky , stačí iba tie ktoré majú pre vás športovú hodnotu. Podotýkam, že športovú hodnotu má aj boulder, alebo cesta na umelej lezeckej stene :-)

Členské na rok 2009 treba uhradiť najneskôr do 31. 12. 2008.

Členské je možné zaplatiť aj prevodom na náš účet 12134372/0200 a do správy pre prijímateľa uveďte: "Členské: MENO na 09"

Výška členského príspevku na rok 2009:**

bullet

do  18 rokov  33,- €  / 1000,- Sk                        po prepočítaní konverzným kurzom:   ( 994, - Sk)

bullet

nad 18 rokov 50,- €  / 1500,- Sk                                                                                 (1506,- Sk)*

bullet

noví členovia - do 18 rokov  43,- €  / 1300,- Sk                                                           (1295,- Sk)

bullet

noví členovia - nad 18 rokov 76,- €  / 2300,- Sk                                                          ( 2290,- Sk)

V členskom príspevku je zahrnutý bezplatný vstup na lezeckú stenu,  do posilovne a členské Jamesu, ktoré kryje aj poistenie pre prípad záchrany Horskou službou na Slovensku.

*Ceny v euro sú zaokrúhlené na celé euro smerom dole, jedine v prípade  riadneho členského od 18. rokov je upravená cena.

** konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

Pre rok 2008 máme tiež novinky:

Členské na rok 2008 treba uhradiť najneskôr do 16. 12. 2007.

Členské je možné zaplatiť aj prevodom na náš účet 12134372/0200 a do správy pre prijímateľa uveďte: "Členské: MENO na 08"

Výška členského príspevku na rok 2008:

bullet

do  18 rokov  1000,-  Sk 

bullet

nad 18 rokov 1500,- Sk 

bullet

noví členovia - do 18 rokov  1300,- Sk

bullet

noví členovia - nad 18 rokov 2300,- Sk

V členskom príspevku je zahrnuté aj členstvo v Jamese, ktoré kryje aj poistenie pre prípad záchrany Horskou službou na Slovensku.

 

horizontal rule

Pre rok 2007 máme niekoľko noviniek:

Pokiaľ si členovia, ktorí nemajú ešte absolvovaný základný horolezecký výcvik tento neurobia do 31.12.2007, ďalší rok platia plné členské ako noví členovia. (teda 1000,- alebo 2000,- Sk)

Preplácanie nákladov na športové aktivity zamerané na zimné lezenie v horách sa od 1.1.2007 bude týkať iba tých členov, ktorí majú  v horách vylezených minimálne 10 výstupov v lete. Toto sa týka hlavne lezenia vo Vysokých Tatrách.

Výška členského príspevku na rok 2007:

bullet

do  18 rokov  700,-  Sk 

bullet

nad 18 rokov 1200,- Sk 

bullet

noví členovia - do 18 rokov  1000,- Sk

bullet

noví členovia - nad 18 rokov 2000,- Sk

Kto má pridelenú skrinku, platí za ňu poplatok 150,- Sk na kalendárny rok.

Členské je potrebné zaplatiť do 31.12.2006. Kto ho nebude mať k tomuto termínu vyrovnané , od 1.1.2007 si musí každý vstup na lezeckú stenu osobitne zaplatiť. Náhradný termín na zaplatenie členského je do 31.1.2007. Po tomto termíne zaniká členstvo v klube pre všetkých, ktorí nemajú vyrovnané členské na rok 2007. Pokiaľ by sa chceli znovu stať členmi klubu, platia plné členské ako noví členovia.

V členskom príspevku je zahrnuté aj členstvo v JAMESe.

 

horizontal rule

 

Ako sa stať  členom klubu ... ?

 1. Skontaktovať sa s  Lacom Makayom ml. ++421 (0)905 331980 klub@hkmanin.sk 
 2. Vyplniť prihlášku člena.
 3. Zaplatiť členský poplatok.

Nehorolezci:

Najskôr sa stanú čakateľmi klubu. Môžu využívať všetky výhody člena, okrem preplácania individuálnych športových aktivít ( podľa interných smerníc klubu ). V prvom roku členstva by si mali urobiť základný horolezecký kurz v niektorej akreditovanej horoškole (napr. www.rockstar.sk ) v postupnosti 1. Skaly, 2. Letné Tatry ..., alebo sa zúčastňovať  klubových metodických dní.

Po úspešnom absolvovaní kurzov sa stávajú riadnymi členmi klubu.

Horolezci:

Po preukázaní horolezeckých znalostí a skúseností sa stávajú ihneď riadnymi členmi klubu.

Stretnutia členov  bývajú každý prvý štvrtok v mesiaci v priestoroch klubu.

Výňatok zo stanov klubu ...

 § 1 Názov a sídlo klubu

 1. Horolezecký klub Považská Bystrica je dobrovoľným združením občanov pre organizovanie a rozvoj horolezectva, športu a ochrany prírody, ktoré spoločne vytvorili záujemcovia združení v tomto klube na základe § 1 a § 2 odstavca 1 Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov.

 2. Horolezecký klub Považská Bystrica je politicky a organizačne nezávislý a otvorený pre každého, kto sa chce podieľať na jeho poslaní.

...

 § 4 Členstvo v (horolezeckom klube MANÍN Považská Bystrica)

 1. Členstvo v horolezeckom klube môže byť:

  bullet

  individuálne

  bullet

  kolektívne

  bullet

  čestné

 2. Individuálnym členom klubu sa môže stať každý, bez rozdielu pohlavia, politickej príslušnosti a náboženského vyznania, veku, národnosti a štátnej príslušnosti, kto chce v súlade s poslaním a organizačným poriadkom klubu pracovať v prospech horolezectva.

... a ešte keby tak aj trochu liezol po skalách.

horizontal rule

HK MANÍN  Centrum  900/99  Považská Bystrica 01701     * klub@hkmanin.sk