Obmedzenia

Na začiatok ] Historia ] Súčasnosť ] Informácie ] Členstvo ] Šport ] Material ] Stena ] Sprievodca ] [ Obmedzenia ] Články ] Foto galeria ] Video galeria ] Not Used ] Linky ] Kontakt ] Archív ]

 

Výnimka2009
Výnimka 2006
Výnimka 2005
Výnimka 2004
Výnimka 2003
Oprávnenia ČSP

 

Nové !!!: 

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline povoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 16 ods.l písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) a v znení § 14 ods.l písm. d) zákona, za účelom vykonávania horolezeckej činnosti (v území s 5. stupňom ochrany) na území NPR Súl'ovské skaly platnú do 31.12.2015.

[... cele znenie výnimky]

horizontal rule

 

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, odbor ochrany prírody a krajiny povoľuje vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a PP Prečínska skalka.

Výnimka platí do 27. 4. 2014.

1. Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

NPR Manínska tiesňava
Veľký Manín
Skala nad lúkou - celoročne
Gastonka - celoročne
Stena černokňažníkov - celoročne
Gotická stena - spodná časť - celoročne
Gotická stena - horná časť - od. 1. 7. do 31. 12.
Pekelná stena - od. 1. 7. do 31. 12.

Malý Manín
Manínska stráž - východná stena - celoročne
Verdon - steny č. 13 -19 (podľa Horolezeckého sprievodcu D. Pauera z r. 2000) - celoročne
Ostrá - celoročne
Manínska stráž - západná stena - od. 1. 7. do 31. 12.
Slnečné steny - od. 1. 7. do 31. 12.
Stratené veže - od. 1. 7. do 31. 12.

PR Kostolecká tiesňava
Rebro č. II a III - celoročne
Kostolecký pilier - od. 1. 7. do 31. 12.
Kostolecký dom - od. 1. 7. do 31. 12.
Kostolecké rebro č. I - od. 1. 7. do 31. 12.

PP Bosmany
Horolezecká činnosť povolená od 1. 7. do 31. 12.

PP Prečínska skalka
Horolezecká činnosť povolená celoročne

Výnimka sa povoľuje len pre členov horolezeckého spolku SHS JAMES a členov horolezeckých organizácií UIAA, ktorí sa musia na požiadanie stráže prírody preukázať platným členským preukazom. Výnimka je platná 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, (do 27. 4. 2014).

 

horizontal rule

Neplatné !!!:

Krajský úrad životného prostredia v Žiline povoľuje výnimku zo zákazov ustanovených § 16 ods.l písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. a) a v znení § 14 ods.l písm. d) zákona, za účelom vykonávania horolezeckej činnosti (v území s 5. stupňom ochrany) na území NPR Súl'ovské skaly.

Lokalita - Javor 

Tabuľa celoročne

bullet

Školská veža- celoročne

bullet

Veža nad ohniskom-celoročne

bullet

Neviniatko - celoročne

bullet

Sokolíky - celoročne

bullet

Veterná - celoročne

bullet

Podsvetie - celoročne

bullet

Buldrovňa - celoročne

bullet

Školská veža- celoročne

bullet

Sokolia veža/dolná- celoročne

bullet

Kozie diery, Zabudnutý kaňon, Ivanka, Patoniková, Sokolia veža/horná a Tisícročná veža - v období od 1.7. do 31.12.

 Lokalita - Súľovská tiesňava

bullet

Vinice - celoročne

bullet

Mních - v období od 1.7. do 31.12.

 Lokalita - Skaly pod hradom

bullet

Obelisk - celoročne

bullet

VPN – celoročne

bullet

Vyhliadka - celoročne

bullet

Chrám - celoročne

bullet

Zrkadlo - celoročne

bullet

Tri puky, Harfa, Krídlo, Trojzubec - od 1.7. do 31.12.

Výnimka platí do 21.12. 2012.

Celé znenie výnimky nájdete [... Tu].

Od 16.6.2009 je POVOLENÉ lezenie v oblasti SOKOLIE v Strážovských vrchoch .

Do 15.6.2009 je lezenie v oblasti SOKOLIE v Strážovských vrchoch  Z A K Á Z A N É  z dôvodu ochrany prírody !!

horizontal rule

Neplatné !!!:

9.6.2008

Oblasť Sokolie je znovu otvorená pre lezenie.

5.5.2008

Na základe dohody medzi CHKO Strážovské vrchy, HK Manín a SHS James je na SOKOLÍ pri Považskej Bystrici lezenie  zakázané do 8.6.2008

bullet

za HK Manín                                         za CHKO

bullet

a SHS JAMES                                       Strážovské vrchy

bullet

František Piaček                                     Mgr. Karol Pepich

Neplatné !!!:

1.3.2006

Na svete je nové Rozhodnutie , ktoré povoľuje lezenie v chránených územiach v okolí Manínov. Prosíme všetkých lezcov, ktorí sa tu chystajú liezť , aby si ho dôkladne prečítali a hlavne, aby dodržiavali všetky jeho ustanovenia.  Platnosť Rozhodnutia je do 31.12.2008

Tabuľka obmedzení/ Table of climbing restriction

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín

 1. Skala nad lúkou - celoročne

 2. Gastonka - celoročne

 3. Stena černokňažníkov - celoročne

 4. Gotická stena - spodná časť - celoročne

 5. Gotická stena - horná časť - od 1. 7. do 31. 12.

 6. Pekelná stena - od 1.7. do 31.12.

Malý Manín

 1. Manínska stráž - západná aj východná stena - od 1.9. do 31.10.                

 2. Slnečné steny - od 1.9. do 31.12.

 3. Stratené veže - od 1.9. do 31.12.

 4. Verdon - od 1.1. do 31.5. s obmedzením maximálne 10 osôb, od 1.6. do 31.12. bez obmedzenia počtu osôb         

 5. Ostrá - od 1.7. do 31.12.

 PR Kostolecká tiesňava

horolezecká činnosť sa povoľuje vykonávať celoročne na rebre č. III, na hlavnej časti len v období od 1.7. do 31.12.

 PP Bosmany

horolezecká činnosť sa povoľuje vykonávať od 1.7. do 31.12.

PP Prečínska skalka

horolezecká činnosť sa povoľuje vykonávať od 1.7 do 31.12.

horizontal rule

Fero Piaček neúnavne rokuje s ochranármi o novej vyhláške pre roky 2006-2007. Zdá sa, že obmedzenia budú prísnejšie, ako boli v predošlej zmarenej vyhláške.

horizontal rule

Združenia, ktoré pripomienkovali novú vyhlášku sa odvolali proti jej rozhodnutiu, takže vyhláška ešte nenadobudla právoplatnosť a lezenie v okolí Manínov ( Súľov, Prečín, Manín, Bosmany, Kostolec) je stále zakázané !!! Žiadame všetkých lezcov, aby do konečného rozhodnutia nezadávali ani najmenšiu príčinu na zmenu vyhlášky.

horizontal rule

Neplatné !!!:

Od 19.5.2005 náme  novú vyhlášku na roky 2005-2007. Žiadame všetkých lezcov, aby ju v plnej miere dodržiavali !!!

horizontal rule

Žiadosť o udelenie výnimky pre lezenie v Manínoch, Kostolci, Prečíne, Bosmanoch a Súlove na roky 2005 - 2006 je podaná na Krajskom úrade ŽP v Trenčíne. Všetci netrpezlivo čakáme na vyjadrenie  ....

horizontal rule

Fero neúnavne rokuje s ŠOP o novej vyhláške pre rok 2005, ktorá by povolila lezenie v Manínoch .

Neplatné !!!:

Od 1.1.2005 je v oblasi Manínov, Prečína, Kostolca a Bosmanov  úplný zákaz vykonávania akejkoľvek horolezeckej činnosti.

horizontal rule

Neplatné !!! MŽP vydalo nové rozhodnutie pre rok 2004, ktorým upravuje, alebo skôr znemožňuje  lezenie v chránených územiach v okolí Považskej Bystrice.

horizontal rule

Neplatné !!!!

Nová vyhláška, ktorá  upravuje horolezeckú činnosť v NPR  Manínska úžina je predložená MŽP na schválenie .

Ostatné oblasti Kostolec, Bosmany, Prečín sú ešte v štádiu riešenia.

Podľa posledných informácii je návrh pred schválením nasledovný:

Oblasť Veľkého Manína:

Oblasť lezenie
Odpočívadlo 1.5. - 31.12
Skala nad lúčkou 1.5. - 31.12
Dolná Gotická stena 1.4. - 31.12
Horná Gotická stena 1.6. - 31.12
Gastonka 1.4. - 31.12
Peklo 1.4. - 31.12
Čiernokňažník a Čertova stena 1.4. - 31.12
Pekelná stena 1.6. - 31.12
Posledná 1.6. - 31.12

Oblasť Malého Manína:

Oblasť lezenie pozn.
Slnečné steny 1.9. - 30.10 max. 4 lezci súčasne
Manínska stráž JV-stena 1.6. - 31.12  
Manínska stráž Z-stena 1.9. - 30.10  
Stratené veže 1.9. - 30.10 max. 4 lezci súčasne
Verdon 1.4. - 31.12  
Ostrá 1.6. - 31.12

horizontal rule

Už nie je v platnosti nová vyhláška Ministerstva životného prostredia SR , ktorá povoľovala  lezenie v NPR Manínska úžina a Súľovské sklaly. Jej platnosť skončila 31.1.2004. 

Neplatné !!!!

   

Tabule v Manínskej úžine, ktoré upresňujú lezecké obmedzenia.

Liezť možno iba v nasledovných oblastiach:

od. 1.7 - 31.1:  Pekelná stena a Verdon

celoročne:     Skala nad lúčkou, Gotické steny.

Ostatné  oblasti Manínov sú pre horolezeckú činnosť  ZAKÁZANÉ !!! 

horizontal rule

Neplatné !!!!

Pre ostatné oblasti platí do 31.12.2003  stará vyhláška, ktorá povoľuje lezenie nasledovne:

Bosmany  - celoročne

Kostolecká tiesňava (cesty Vysoké napätie, Jablčný dezert, Zlínska cesta, Ústecká cesta, Škára, Kútmi, Závodského komín      1. 6. - 30. 1.

Prečínske skaly     1. 6. - 30. 1.

V oblastiach Domaniža a Pružina-Priehorie zatiaľ lezenie nie je obmedzené.

Prosíme všetkých lezcov, aby dodržiavali horeuvedené obmedzenia a ak náhodou dôjde nedopatrením k ich porušeniu, aby zachovali chladnú hlavu ...

Veríme, že v ďalších  rokoch budú  tieto nezmyselné lezecké obmedzenia pre nás prijatelnejšie.

horizontal rule

Neplatné !!!!

Lezecké obmedzenia platné do 31.12.2002:  ( potom už asi nebudú žiadne ... J)

Kostolecká tiesňava  - nevstupujte na kamenný kužeľ - suťovisko  pod skalami 
Maníny (Pekelná stena, Slnečné steny, Manínska stráž (Hrana, Západná, Čierny kút), Stratené veže) 1.2. - 31. 5.
Prečínske skaly   1.2. - 31. 5.

V ostatných lokalitách Manínov a v oblastiach Bosmany, Domaniža, Priedhorie je zatiaľ povolené lezenie celoročne .  

horizontal rule

HK MANÍN  Centrum  900/99  Považská Bystrica 01701     * klub@hkmanin.sk